شهادت درویش کابلی - 1396

تعزیه امام حسین (ع) قسمت شهادت درویش کابلی شبیه درویش : حاج محمد رضایی شبیه امام (ع) : حاج حسن نرگسخانی تکیه چهارده معصوم علیه السلام (پیر تکیه) امیرکلا بابل هیئت غریب مدینه امیرکلا - آبانماه 1396 تصویربرداری و تدوین : بنیادفرهنگی صبح ظهور

همایش و خانواده - 1396

همایش تعزیه و خانواده در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور تعزیه خوانان و خانواده های محترمشان

بازار شام و ورود اسرا - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/26 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

هشتادو دو - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/22 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

هشتاد - شهادت  امام سجاد علیه السلام - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام سجاد علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/21 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.