شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در محرم الحرام سال 1437 مصادف با آبان ماه 1394 در حسینیه سیدالشهدا شهر کرکوند در استان اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - حاج حسن برکتی - رسول تقی زاده - حسین زینلی - جمشید کریمی - استاد محمد بخشی نیا - حسین ملاحسینی و... موزیک: مجید معنوی زاده - حسن فیاض - عباس رفیعی تصویربردار: ستاره شهر   

هفتادو دو - شهادت امام حسین علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسین علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شصت و هفت - شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شصت و یک - شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دو طفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

پنجاه و شش - شهادت پیامبر اسلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی وفات پیامبر اسلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.