شهادت حضرت عباس (ع) زرین شهر - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در ماه صفر سال 1437 مصادف با آبان ماه 1394 در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس زرین شهر در استان اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - حاج محمد رضایی - سید حسن گلختمی - حسن برکتی پور - رسول خدابخش - میرزا ابوالفضل کبابیان ( منبتکار) - حسین ملاحسینی و... موزیک: عباس صالحی - عباس لنکرانی - علیرضا رضایی تصویربردار: ستاره شهر