شهادت حضرت علی علیه السلام  -صوتی - 1388

شهادت حضرت علی علیه السلام  -صوتی

شهادت امام علی علیه السلام - 1402

تعزیه صوتی شهادت امام علی علیه السلام-حسینیه قودجان-1402

حضرت فاطمه صغری سلام الله علیها - 1402

تعزیه حضرت فاطمه صغری سلام الله علیها-حسینه قودجان-1402

حبیب بن مظاهر - 1402

تعزیه صوتی حبیب بن مظاهر - حسینیه قودجان- 1402