شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای گلدره اجرا شده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1381

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

تازه‌ها